DENETİMLİ SERBESTLİK YASASINDAN KİMLER FAYDALANABİLİR

5275 sayılı infaz yasamıza 6291 sayılı yasa ile eklenen 105/A maddesi cezaların infaz sürecinde yeni uygulamayı hayata geçirmiştir.Yasa ilk cümlesinde “Hükümlülerin dış dünyaya uyumlarını sağlamak, aileleriyle bağlarını sürdürmelerini ve güçlendirmelerini temin etmek” ifadesi ile infazın zarar görenin tatmin yönünden çok suç işleyeni ıslah ve yeniden topluma kazandırma kaygısı ile hazırlandığını ortaya koymaktadır.[adsense kodu gelecek] Yasa […]

Share and Enjoy

 • Facebook
 • Twitter
 • Delicious
 • LinkedIn
 • StumbleUpon
 • Add to favorites
 • Email
 • RSS

Adli Para Cezalarında Mahsup İşlemleri

Mahsup kelime anlamı olarak alacağın hesaba geçirilmesi demektir. İnfaz hukukunda ise mahsup farklı bir anlam taşır. Halen kesinleşmiş bir hükmü infaz etmekte olan bir hükümlünün daha önceden tutuklulukta ya da gözaltında kalınan sürenin infaz edilen cezanın yatar miktarından düşülmesi durumu infaz hukukunda mahsubun karşılığı olabilir. Mahsup işlemlerinin esası 5237 Sayılı TCK’nın (Türk Ceza Kanunu) 63. […]

Share and Enjoy

 • Facebook
 • Twitter
 • Delicious
 • LinkedIn
 • StumbleUpon
 • Add to favorites
 • Email
 • RSS

5275 Sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun

Ülkemizde bağımsız mahkemelerce verilmiş kararların infazı için bugün itibariyle kullanılan kanun 5275 Sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanundur. Kanun 1 Haziran 2005 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Bu tarih ve sonrasında işlenen suçlar için verilen cezaların infazı 5275 S.K. ile yapılır. Kanun’un cezaların infazı ile en çok ilgili maddeleri cezaların ertelenmesini içeren 16. ve 17. […]

Share and Enjoy

 • Facebook
 • Twitter
 • Delicious
 • LinkedIn
 • StumbleUpon
 • Add to favorites
 • Email
 • RSS