Denetimli Serbestlikte Yine Genişleme

Anayasa Mahkemesinin 09.04.2014 tarihli oturumunda 2014/26 esas sayılı dosyasında yapılan inceleme sonucu 5275 sayılı yasanın 14. maddesinin 4. fıkrasında yer alan “……veya soruşturma konusu olan suçun kanunda öngörülen cezasının üst sınırı yedi yıldan az olmayan bir başka suçtan soruşturması veya böyle bir suçtan tutuksuz yargılaması devam etmekte…” ibaresi iptal edilmiştir. Bu dolaylı olarak ülkemizde halen devam […]

Share and Enjoy

 • Facebook
 • Twitter
 • Delicious
 • LinkedIn
 • StumbleUpon
 • Add to favorites
 • Email
 • RSS

Denetimli Serbestlikte Kısmi Genişleme

Ülkemizde 5275 Sayılı Kanuna 6291 sayılı kanun ile eklenen 105/A maddesi temelinde uygulanan, 6291, 6352, 6411 sayılı kanunlar ile değişen denetimli serbestlik uygulaması Anayasa Mahkemesi’nin iptal kararı ile tekrar değişti.  105/A-7. numaralı fıkranın aşağıda belirtilen b ve c bentleri iptal edildi. Karara şuradan ulaşabilirsiniz. b) Denetimli serbestlik tedbiri uygulanmaya başlanmasından önce işlediği iddia olunan ve […]

Share and Enjoy

 • Facebook
 • Twitter
 • Delicious
 • LinkedIn
 • StumbleUpon
 • Add to favorites
 • Email
 • RSS