Adli Para Cezalarında Mahsup İşlemleri

Mahsup kelime anlamı olarak alacağın hesaba geçirilmesi demektir. İnfaz hukukunda ise mahsup farklı bir anlam taşır. Halen kesinleşmiş bir hükmü infaz etmekte olan bir hükümlünün daha önceden tutuklulukta ya da gözaltında kalınan sürenin infaz edilen cezanın yatar miktarından düşülmesi durumu infaz hukukunda mahsubun karşılığı olabilir. Mahsup işlemlerinin esası 5237 Sayılı TCK’nın (Türk Ceza Kanunu) 63. maddesi ile düzenlenir. Madde tam olarak şöyledir: “Hüküm kesinleşmeden önce gerçekleşen ve şahsî hürriyeti sınırlama sonucunu doğuran bütün hâller nedeniyle geçirilmiş süreler, hükmolunan hapis cezasından indirilir. Adlî para cezasına hükmedilmesi durumunda, bir gün yüz Türk Lirası sayılmak üzere, bu cezadan indirim yapılır.“[adsense kodu gelecek]

Buradan hürriyetin kısıtlandığı tutukluluk ya da gözaltı vb. durumlarda geçirilen sürenin infaz edilmekte olan cezadan mahsup edileceği açıkça belirtilmiş olsa da bazı durumlarda tereddütler oluşmaktadır. Önemli karışıklardan birisi para cezalarından mahsup işlemidir.

Bihakkın İnfaz Edilen Para Cezalarında Mahsup İşlemleri

Kanunda açıkça mahsup edilecek her günün 100 TL karşılığı sayılması belirtilmiş ise de adli para cezaları günümüzde genellikle 20 TL ‘den hapse çevrilmektedir. Durumu bir örnekle anlatmak anlamayı kolaylaştıracaktır. Örnek durumda 2.000,00 TL adli para cezası almış bir kişi bu para cezasını ödememiş ve  100 gün hapse çevrilmiş olsun. Hükümlü cezaevine konulsa dahi 5275 Sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun‘un 106/8. Maddesi gereği bakiye kalan miktarı yatırarak cezaevinden bu ceza için tahliye olabilir. Örnekteki hükümlü 100 gün hapis cezasının 4. gününü infaz etmekte iken hakkında 20 günlük mahsup kararı gelmiş olsun. Bu durumda hükümlü hakkında bakiye kalan para cezası miktarı hesaplanarak mahsup olarak kullanılacak her günün 100 TL olarak hesaplanarak cezadan bakiye kalan miktarın karşılanması gerekir. Şimdi hesaplamaya geçelim:

4 x 20 = 80 TL hükümlünün mahsubun geldiği tarih itibariyle infaz ettiği miktar.

2.000 – 80 = 1.920 TL hükümlünün bakiye kalan ceza miktarı.

Bakiye kalan cezanın 19. gününün kullanılması halinde cezadan 1.900 TL düşülecek ve yine bakiye 20 TL ceza kalacaktır. Bu durumda hükümlünün bir gün daha cezaevinde kalması gerekmektedir.  Bakiye kalan ceza için 20 gün mahsup kullanılsa hükümlünün bakiye cezası -80 TL olacak, yani 80 TL alacaklı olacaktır. Bu durumda hükümlü 4 gün önce yani girdiği tarih itibariyle tahliye edilmiş gibi gösterilecek, fakat hükümlü cezaevinde 4 gün fiilen yatmış olacaktır. Bu paradoks durum içinde birinci seçeneğin uygulanması pek mantıklı değildir. Hükümlünün halen alacağı varken 19 gün mahsup ederek cezaevinde bir gün daha yatması ne infaz hukukuna ne de insan haklarına uygun olmayacaktır. Bu yüzden ikinci seçenek yani hükümlünün önceki tarihli tahliye edilmesi gerekir.

Adli para cezalarında mahsup işlemleri biraz karışık olduğu  için bu konuda online bir araç geliştirmeyi düşünüyoruz.  Geliştirildiğinde buradan ilgili linki paylaşacağız.

Sağlıcakla kalın.

LİNK: Adli Para Cezalarında Mahsup Hesaplama

Share and Enjoy

  • Facebook
  • Twitter
  • Delicious
  • LinkedIn
  • StumbleUpon
  • Add to favorites
  • Email
  • RSS

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Şu HTML etiketlerini ve özelliklerini kullanabilirsiniz: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>