Denetimli Serbestlik Son Durum

5. yargı paketinin TBMM’de olduğu bu günlerde denetimli serbestlik uygulamasının genişletilmesine dair farklı haberler görmekteyiz. Halen cezaevinde bulunan hükümlülerin topluma kazandırılması ve cezanın caydırıcılık özelliği açısından büyük öneme sahip olan bu uygulamanın genişletilmesine şu anki haliyle denetimli serbestlik son durum ise şu şekilde: Açık cezaevinde şartla tahliye tarihine 1 yıl kalan hükümlüler bu uygulamadan faydalanabiliyorlar.  […]

Share and Enjoy

 • Facebook
 • Twitter
 • Delicious
 • LinkedIn
 • StumbleUpon
 • Add to favorites
 • Email
 • RSS

DENETİMLİ SERBESTLİK 2 YIL OLACAK MI ?

Son zamanlarda hükümlüler arasında ve hukuk dünyasında sıkça konuşulan bir konu denetimli serbestlik 2 yıl olacak söylentileri. 5. yargı paketiyle birlikte denetimli serbestlik 2 yıl olacakmış gibi bir izlenim var. Özellikle çocuk istismarı, cinsel suçlar, hırsızlık ve uyuşturucu konusundaki suçlara ilişkin toplumun ilgisi ile halen mecliste görüşülmeye devam eden yargısal değişikliklere ilişkin bir tasarı görüşülmekte. Sayın Adalet Bakanı Bekir BOZDAĞ’a mecliste […]

Share and Enjoy

 • Facebook
 • Twitter
 • Delicious
 • LinkedIn
 • StumbleUpon
 • Add to favorites
 • Email
 • RSS

Denetimli Serbestlik Hizmetleri Yönetmeliği

Denetimli Serbestlik Hizmetleri Yönetmeliği bu yazının yayınlandığı tarih itibariyle aşağıdaki gibidir.   Resmi Gazete Tarihi: 05.03.2013 Resmi Gazete Sayısı: 28578 DENETİMLİ SERBESTLİK HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ  [adsense kodu gelecek] BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler   BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Denetimli Serbestlik Daire Başkanlığı, denetimli serbestlik müdürlükleri, Denetimli Serbestlik […]

Share and Enjoy

 • Facebook
 • Twitter
 • Delicious
 • LinkedIn
 • StumbleUpon
 • Add to favorites
 • Email
 • RSS

Denetimli Serbestlikte Yine Genişleme

Anayasa Mahkemesinin 09.04.2014 tarihli oturumunda 2014/26 esas sayılı dosyasında yapılan inceleme sonucu 5275 sayılı yasanın 14. maddesinin 4. fıkrasında yer alan “……veya soruşturma konusu olan suçun kanunda öngörülen cezasının üst sınırı yedi yıldan az olmayan bir başka suçtan soruşturması veya böyle bir suçtan tutuksuz yargılaması devam etmekte…” ibaresi iptal edilmiştir. Bu dolaylı olarak ülkemizde halen devam […]

Share and Enjoy

 • Facebook
 • Twitter
 • Delicious
 • LinkedIn
 • StumbleUpon
 • Add to favorites
 • Email
 • RSS

Denetimli Serbestlikte Kısmi Genişleme

Ülkemizde 5275 Sayılı Kanuna 6291 sayılı kanun ile eklenen 105/A maddesi temelinde uygulanan, 6291, 6352, 6411 sayılı kanunlar ile değişen denetimli serbestlik uygulaması Anayasa Mahkemesi’nin iptal kararı ile tekrar değişti.  105/A-7. numaralı fıkranın aşağıda belirtilen b ve c bentleri iptal edildi. Karara şuradan ulaşabilirsiniz. b) Denetimli serbestlik tedbiri uygulanmaya başlanmasından önce işlediği iddia olunan ve […]

Share and Enjoy

 • Facebook
 • Twitter
 • Delicious
 • LinkedIn
 • StumbleUpon
 • Add to favorites
 • Email
 • RSS

DENETİMLİ SERBESTLİK YASASINDAN KİMLER FAYDALANABİLİR

5275 sayılı infaz yasamıza 6291 sayılı yasa ile eklenen 105/A maddesi cezaların infaz sürecinde yeni uygulamayı hayata geçirmiştir.Yasa ilk cümlesinde “Hükümlülerin dış dünyaya uyumlarını sağlamak, aileleriyle bağlarını sürdürmelerini ve güçlendirmelerini temin etmek” ifadesi ile infazın zarar görenin tatmin yönünden çok suç işleyeni ıslah ve yeniden topluma kazandırma kaygısı ile hazırlandığını ortaya koymaktadır.[adsense kodu gelecek] Yasa […]

Share and Enjoy

 • Facebook
 • Twitter
 • Delicious
 • LinkedIn
 • StumbleUpon
 • Add to favorites
 • Email
 • RSS