DENETİMLİ SERBESTLİK YASASINDAN KİMLER FAYDALANABİLİR

5275 sayılı infaz yasamıza 6291 sayılı yasa ile eklenen 105/A maddesi cezaların infaz sürecinde yeni uygulamayı hayata geçirmiştir.Yasa ilk cümlesinde “Hükümlülerin dış dünyaya uyumlarını sağlamak, aileleriyle bağlarını sürdürmelerini ve güçlendirmelerini temin etmek” ifadesi ile infazın zarar görenin tatmin yönünden çok suç işleyeni ıslah ve yeniden topluma kazandırma kaygısı ile hazırlandığını ortaya koymaktadır.[adsense kodu gelecek]

Yasa değişikliği öncesi cezaevi safhası ve şartla tahliyeden sonraki safha olmak üzere iki aşaması var iken yasanın yürürlüğe girmesi ile cezaevi safhası iki ayrı bölüme ayrılmıştır. Hükümlü cezaevinde geçirmesi gereken sürenin bir kısmını cezaevinde geçirdikten sonra bir kısmını da dışarıda denetimli serbestlikte geçirecektir.

Bu kısa açıklamadan sonra infaz yasasının 105/A maddesinden kimler yararlanabilir? 105/A nın şartları nelerdir?

İlk ve öncelik şartımız hükümlünün açık cezaevinde bulunması gerekir. Buda yeterli değil kesintisiz olarak 6 ay açık cezaevinde bulunması gerekir. Ancak 6411 sayılı yasa ile 6 ay kesintisiz açık cezaevinde bulunma şartı 31.12.2015 tarihine kadar kaldırılmıştır. Peki hükümlü açık cezaevine hangi hallerde gidebilir?

Bu konuda da 6352 sayılı yasanın geçici 3 maddesi ve bu maddeye göre çıkartılan Açık Ceza İnfaz Kurumlarına Ayrılma Yönetmeliğine bakmak gerekir. Buna göre “terör suçları, örgüt faaliyeti kapsamında işlenen suçlar ve cinsel dokunulmazlığa karşı işlenen suçlar hariç olmak üzere kasten işlenen suçlarda 3 yıl, taksirle işlenen suçlarda 5 yıl ve para cezalarından ceza almış olan hükümlü açık cezaevine doğrudan gitme hakkı vardır. Şu kadar ki yönetmeliğe göre çıkartılan davetiyeye uyarak gelip teslim olması gerekir. Ceza miktarı yukarıda belirtilen miktarlardan fazla olduğu zaman kapalı cezaevine alınacak toplam cezasının 1/5 iyi halli geçirmesi halinde açık cezaevine ayrılabilecektir.(yön 5 madde) Ancak yönetmeliğin 6 maddesinde sayılan suçların ( hırsızlık, gasp,cinsel saldırı,çocuğun cinsel ististmarı,uyuşturucu ticareti,uyuşturucu madde kullanımını kolaylaştırma) varlığı halinde şartla tahliyesine 2 yıl, belli suçlarda ve pişmanlık halinde ( terör suçları,örgüt suçları,4422 sayılı yasa kapsamındaki suçlar) 1 yıl kalmadığı sürece açık cezaevine ayrılamayacaklardır.

Ağırlaştırılmış müebbet cezası alan, ikinci defa mükerrer olan, toplam üç defa disiplin cezası olarak hücre hapsi alan, şartla tahliyesi geri alınanlar,firar edenler,haklarında tutuklama kararı bulunanlar, haklarında üst sınırı 7 yıldan az olmayan soruşturma ve kovuşturma bulunan hükümlüler açık cezaevine ayrılamazlar.(Yön 8 madde)

Açık ceza infaz kurumuna ayrılma şartları oluşmasına karşın, iradesi dışındaki bir nedenle açık ceza infaz kurumuna ayrılamayan veya bu nedenle kapalı ceza infaz kurumuna geri gönderilen iyi hâlli hükümlülerde denetimli serbestlik yasasından faydalanabilirler.

İkinci şart hapis cezasında koşullu salıverme para cezasında bihakkın tahliyesine 1 yıl kalmış olması gerekir. Kaba hesapla 2005 den önce işlenen suçlarda 2 yıl 6 ay 2005 den sonra işlenen suçlarda 1 yıl 6 ay ceza almış bir hükümlü cezaevine girdiğinde süre yönünden denetimli serbestlik hakkını elde edebilcektir. Ancak tekrar etmekte yarar var denetimli serbestlik için açık cezaevinde bulunması veya bu  hakkı elinde bulundurması gerekir. Yasa koyucu istisnai olarak 0-6  yaşında çocuğu bulunanlara koşullu salıverilmesine iki yıl veya daha az süre kalan kadın hükümlüler ile maruz kaldıkları ağır bir hastalık, sakatlık veya kocama nedeniyle hayatlarını yalnız idame ettiremeyen ve koşullu salıverilmesine üç yıl veya daha az süre kalan hükümlülerin diğer şartları taşıması halinde denetimli serbestlikten yararlanabilecektir. Ağır hastalık, sakatlık veya kocama hâli, Adlî Tıp Kurumundan alınan veya Adalet Bakanlığınca belirlenen tam teşekküllü hastanelerin sağlık kurullarınca düzenlenip Adlî Tıp Kurumunca onaylanan bir raporla belgelendirilmesi zorunludur.

Üçüncü şart hükümlünün iyihalli olması gerekir. İyihalli hükümlü nasıl olur? İnfaz tüzüğünün 133 maddesine göre; “Kurumların düzen ve güvenliği amacıyla konulmuş kurallara içtenlikle uyarak, haklarını iyi niyetle kullanarak, yükümlülüklerini eksiksiz yerine getirerek geçirmiş ve uygulanan iyileştirme programlarına göre de toplumla bütünleşmeye hazır  olan” hükümlüdür. Bu hali disiplin kurulunun görüşü alınarak idare ve gözlem kurulunca saptanmış bulunması gerekir

Yukarıda belirtilen şartların varlığı halinde hükümlü denetimli serbestlikten yararlanmak isteği konusunda dilekçe vermesi gerekir. Bu haktan hükümlü istemeden kendiliğinden yararlandırılması mümkün değildir.Hükümlü dilekçesini bulunduğu cezaevi idaresine verecek,cezaevi idaresi hükümlü hakkında değerlendirme raporunu hazırlayarak dosyayı infaz hakimine gönderecektir.İnfaz hakimi şartların varlığını saptadığında hükümlü hakkında kalan cezasını denetimli serbestlikte geçirmek üzere tahliyesine karar verilecektir.Tahliye olan hükümlü cezaevinde bildirdiği denetimli serbestlik müdürlüğüne 3 gün içinde müracaat etmesi gerekir.3 günün sonunda denetimli serbestlik 2 gün daha bekler hükümlü müracaat etmezse dosyayı infaz hakimliğine gönderir.İnfaz hakimliği hükümlünün şartla tahliyeye kadar kalan kısmının kapalı cezaevinde geçirmek üzere önceki verdiği denetimli serbestlik kararını kaldırır.Hükümlü bu süre içinde denetimli serbestliğe gitmemesi sadece kapalıya iade sonucu doğurmaz ayrıca firar suçunu işlemesi nedeniyle hakkında soruşturma başlatılır.Hükümlü belirtilen süre içerisinde denetimli serbestliğe başvurduğunda hükümlünün dosyası değerlendirmeye alınarak bir denetim planı hazırlanır.Bu aşamada hükümlüye bir takım yükümlülükler yüklenir.Bu yükümlülükler ;Kamuya yararlı bir işte ücretsiz olarak çalıştırılması,bir konut veya bölgede denetim ve gözetim altında bulundurulması,belirlenen yer veya bölgelere gitmemesi,belirlenen programlara katılmasıdır.Denetimli serbestlik müdürlüğü hükümlünün dosyasına göre bir veya birden fazla yükümlülük verir.Yükümlülüğe uymamakta ısrar edilmesi halinde yine kapalı cezaevine iade edilecektir.Yükümlülüklerini yerine getirmesi halinde şartla tahliye tarihi geldiğinde şartla tahliye olur.

Share and Enjoy

  • Facebook
  • Twitter
  • Delicious
  • LinkedIn
  • StumbleUpon
  • Add to favorites
  • Email
  • RSS

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Şu HTML etiketlerini ve özelliklerini kullanabilirsiniz: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>