DENETİMLİ SERBESTLİK 2 YIL OLACAK MI ?

Son zamanlarda hükümlüler arasında ve hukuk dünyasında sıkça konuşulan bir konu denetimli serbestlik 2 yıl olacak söylentileri. 5. yargı paketiyle birlikte denetimli serbestlik 2 yıl olacakmış gibi bir izlenim var. Özellikle çocuk istismarı, cinsel suçlar, hırsızlık ve uyuşturucu konusundaki suçlara ilişkin toplumun ilgisi ile halen mecliste görüşülmeye devam eden yargısal değişikliklere ilişkin bir tasarı görüşülmekte. Sayın Adalet Bakanı Bekir BOZDAĞ’a mecliste […]

Share and Enjoy

 • Facebook
 • Twitter
 • Delicious
 • LinkedIn
 • StumbleUpon
 • Add to favorites
 • Email
 • RSS

Denetimli Serbestlik Hizmetleri Yönetmeliği

Denetimli Serbestlik Hizmetleri Yönetmeliği bu yazının yayınlandığı tarih itibariyle aşağıdaki gibidir.   Resmi Gazete Tarihi: 05.03.2013 Resmi Gazete Sayısı: 28578 DENETİMLİ SERBESTLİK HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ  [adsense kodu gelecek] BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler   BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Denetimli Serbestlik Daire Başkanlığı, denetimli serbestlik müdürlükleri, Denetimli Serbestlik […]

Share and Enjoy

 • Facebook
 • Twitter
 • Delicious
 • LinkedIn
 • StumbleUpon
 • Add to favorites
 • Email
 • RSS

Denetimli Serbestlikte Yine Genişleme

Anayasa Mahkemesinin 09.04.2014 tarihli oturumunda 2014/26 esas sayılı dosyasında yapılan inceleme sonucu 5275 sayılı yasanın 14. maddesinin 4. fıkrasında yer alan “……veya soruşturma konusu olan suçun kanunda öngörülen cezasının üst sınırı yedi yıldan az olmayan bir başka suçtan soruşturması veya böyle bir suçtan tutuksuz yargılaması devam etmekte…” ibaresi iptal edilmiştir. Bu dolaylı olarak ülkemizde halen devam […]

Share and Enjoy

 • Facebook
 • Twitter
 • Delicious
 • LinkedIn
 • StumbleUpon
 • Add to favorites
 • Email
 • RSS