Denetimli Serbestlik Hizmetleri Yönetmeliği

Denetimli Serbestlik Hizmetleri Yönetmeliği bu yazının yayınlandığı tarih itibariyle aşağıdaki gibidir.   Resmi Gazete Tarihi: 05.03.2013 Resmi Gazete Sayısı: 28578 DENETİMLİ SERBESTLİK HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ  [adsense kodu gelecek] BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler   BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Denetimli Serbestlik Daire Başkanlığı, denetimli serbestlik müdürlükleri, Denetimli Serbestlik […]

Share and Enjoy

  • Facebook
  • Twitter
  • Delicious
  • LinkedIn
  • StumbleUpon
  • Add to favorites
  • Email
  • RSS